Slide 1
Slide 1

KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Özgehan ŞENYUVA

ozgehanÖzgehan Şenyuva, doktora eğitimini Siena Üniversitesi-İtalya’da Karşılaştırmalı Avrupa Siyaseti alanında yapmıştır. Halen ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olan Şenyuva, Avrupa’da futbol, kamuoyu, kamusal alan ve Türkiye AB ilişkileri üzerine araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.Halihazırda devam eden ve Arap Gençliğini analiz eden bir 7. ÇP projesi (sahwa.eu) ve Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceği üzerine araştırmalar yapılan bir Horizon2020 projesinde (www.feuture.eu) yürütücü/araştırmacı olarak görev almaktadır. Geçtiğimiz yıl tamamlanan bir 7. ÇP projesinde de (www.free-project.eu) yürütücü/araştırmacı olarak çalışmıştır. Özgehan Şenyuva,  aylık Socrates dergisi danışma kurulu üyesidir.

E-mail: senyuva@metu.edu.tr 


Doç. Dr. Mustafa SEÇMEN

mustafa-secmen

Mustafa Seçmen, Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında lisans derecesini aldıktan sonra, aynı bölümde bütünleşik doktora yapmış ve doktora çalışmalarını 2008 yılında tamamlamıştır. Bütünleşik doktora eğitimi sırasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Seçmen, bu süre zarfında askeri ve sivil radar ve anten projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Sonrasında 2009-2010 yılları arasında ODTÜ Mikroelektronik Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma merkezinde bilimsel proje uzmanı çalışmış ve Ekim 2010’da Yaşar Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Uzmanlık ve çalışma konuları arasında kablosuz/uydu haberleşme, radar sistemleri, anten ve RF/mikrodalga bileşenleri tasarımı bulunmaktadır. Dr. Seçmen, Yaşar Üniversitesi’nde de çeşitli TÜBİTAK ve sanayi destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaya devam etmektedir.

E-mail: mustafa.secmen@yasar.edu.tr


Yard. Doç. Dr. Emrah BIYIK

emrah-biyk

Emrah Bıyık, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans eğitimine ABD’de devam etmiş ve New York Eyaleti’nde bulunan Rensselaer Polytechnic Enstitüsü’nden 2004 yılında Elektrik Mühendisliği ve 2006 yılında Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans derecelerini almıştır.  Aynı kurumda Elektrik Mühendisliği alanında doktora çalışmalarını 2007 yılında tamamlamıştır. Sonrasında General Electric firmasının ABD’deki AR-GE merkezinde araştırmacı olarak çalışmış, elektrik şebekeleri, doğalgaz santralleri, uçuş dinamiği ile ilgili birçok projede yer almıştır. Çalışma konuları arasında enerji sistemlerinde kontrol ve optimizasyon, akıllı şebekeler, güç sistemleri ve binalarda enerji optimizasyonu bulunmaktadır. Dr. Bıyık, çeşitli TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı destekli projelerde araştırmacı olarak görev almış, halen Marie Sklodowska-Curie Fellow olarak Horizon2020 “BuildingControls” projesinin yürütücülüğünü sürdürmektedir.

E-mail: emrah.biyik@yasar.edu.tr


Yrd. Doç. Dr. Ayselin YILDIZ

ayselinyildiz1

Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi uluslararası ilişkiler, yüksek lisansını ODTÜ Avrupa çalışmaları, doktora derecesini ise  ODTÜ uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır. 2005-2015 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Müdürlüğü’nü yürüten Yıldız, halen uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının bir kısmını Wageningen Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Pittsburgh Üniversitesi’nde yürütmüştür. 2002’den bu yana birçok ulusal ve uluslararası projede  görev alan Yıldız, “AB Hibeleri ve Proje Yönetimi” isimli Avrupa Komisyonu destekli Jean Monnet Modülü’nün sahibidir. “European Union’s Immigration Policy: Managing Migration in Turkey and Morocco (AB’nin Göç Politikası: Türkiye ve Fas’ta Göç Yönetimi)” isimli kitabı Palgrave Macmillan yayınevi tarafından 2016’da basılan Yıldız’ın, göç ve iltica politikaları, Türkiye-AB ilişkileri ve  Avrupalılaşma konularında yayın ve projeleri bulunmaktadır. Yıldız, ayrıca Yaşar Üniversitesi’nde UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü’nü yürütmektedir.

E-mail: ayselin.yildiz@yasar.edu.tr


Öğr. Gör. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL

denizDokuz Eylül Üniversitesi Biyomekanik Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları politikasının oluşturulması, buluş yönetimi ve buluşun ticarileşmesi aşamalarında görev almıştır. Mühendislik Fakültesi bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları dersini vermektedir. Birçok Ulusal ve Uluslar arası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları eğitim ve çalıştaylarına katılmıştır.

Deniz Şenyay Öncel, 2013 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden doktora, 2009 yılında aynı bölümden yüksek lisans ve 2005 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden lisans derecesi almıştır. Özellikle süperkritik akışkan teknolojileri konularında akademik konferanslarda sunulmuş çeşitli bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır.

Deniz Şenyay Öncel, Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi ’nde görev yapmaktadır.

E-mail: deniz.oncel@deu.edu.tr

Ofis No: 0232 301 90 39


Dr. Emrah TOMUR

emrah-tomu

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ’nde Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi ve Teknopark İzmir Genel Koordinatörü olarak 3,5 yıl görev yapmıştır. Daha öncesinde İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.’de Ar-Ge Yöneticisi ve BDDK’da Bilişim Baş Uzmanı olarak çalışmıştır.

Emrah Tomur, 2008 Yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü’nden doktora, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ’nden yüksek lisans ve 1999 yılında aynı bölümden lisans derecesi almıştır. Emrah Tomur, profesyonel çalışma hayatının yanında ODTÜ, İYTE, TOBB Ekonomi ve İzmir Üniversitesi ’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, master ve doktora tezleri yönetmiştir.

Emrah Tomur, aynı zamanda Tübitak onaylı İş Rehberi (Mentör) olarak görev yapmaktadır.

E-mail: emrah.tomur@yasar.edu.tr

Ofis No: 0232 411 53 66


Dr. Serkan BÜRKEN

sbfoto

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ’nde kamu-üniversite-sanayi işbirliğinden sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce 3 senelik özel sektör deneyiminin ardından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ’nda Proje Yöneticisi olarak çalışmış; Ar-Ge Akademisi isimli eğitim programının ve Kıvılcım isminde bir ortak çalışma mekanının içeriklerini oluşturmuş ve onları hayata geçirmiştir.

Serkan Bürken, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü ’nden 2014 yılında doktorasını, 2007 yılında ise yüksek lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ’nden mezun olan Serkan Bürken, kariyeri boyunca Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelerin birçok aşamasında gerek değerlendirici, gerekse yönetici olarak yer almıştır. Akademik konferanslarda sunulmuş çeşitli bildirileri ve makaleleri bulunan Serkan Bürken, özellikle otomotiv endüstrisi, teknoloji yönetimi ve politikası konularında uzmandır.

Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi ’nde yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

E-mail: serkan.burken@yasar.edu.tr

Ofis No: 0232 411 54 28